Dick J.J. Blacquière (1937) denkt, voelt en werkt vanuit de keramische traditie van Bernard Leach (1887-1979). Er mogen imperfecties zijn naar analogie met het leven. Een morrelend dilemma is daardoor steeds aanwezig: imperfecties overtreffen perfectie vaak in schoonheid. Ambachtelijkheid in zijn werk neemt een voorname plaats in. Maar ook:

‘Zoekend naar de Goddelijke vonk
in de openbaring van de kunst.’

– Kunstmuseum Den Haag –

De term ‘eeuwigheidswaarde’ is zijn geliefde uitdrukking voor keramiek. Zijn werk kan geen andere associatie hebben dan aarde gelouterd door hoog vuur.