Dick J.J. Blacquière, keramist, gevestigd in Wedde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wie ben ik
Dick J.J. Blacquière
Keramist
Hoofdweg Wedderveer 49
9698 PB Wedde
Tel 0597 561150
https://www.dickblacquiere.nl
blacquiere@xs4all.nl


Welke persoonlijke gegevens ik verzamelen en waarom
Ik heb je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten, dus als een klant bent en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt gegeven.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik bewaar:

– voor- en achternaam
– e-mailadres
– telefoonnummer
– indien nodig adresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Mijn website verzamelt geen persoonsgegevens van websitebezoekers en ik heb geen contactformulier op mijn website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden:
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over mijn diensten en/of producten en wijzigingen daarvan.
– Om goederen en/of diensten bij je af te leveren.
– Tevens verwerk ik persoonsgegevens waartoe ik wettelijk verplicht ben, zoals gegevens nodig voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Om je volledig op de hoogte te houden van mijn diensten en producten houd ik je gegevens 2 jaar bij de hand. Wanneer er 2 jaar geen contact is geweest zal ik je gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals administratieve-, wettelijke- of beveiligingsdoeleinden en belastingopgave.

Cookies
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via blacquiere@xs4all.nl.


Deze privacyverklaring is opgesteld op 27-10-2021